Asia

Bethel Bergen støtter flere prosjekter i Asia.

William og Rachel er misjonærer med YWAM. Deres fokus er å mobilisere, trene og sende misjonærer til steder rundt om i verden der folk ikke kjenner Jesus, for å starte kirker og bringe liv og velsignelse inn i samfunn og familier. De ønsker å se en bevegelse av kirker "som går til alle steder og kommer fra alle steder". Visjonen deres er hentet fra Hab 2:14. "Jorden vil bli fylt av Herrens herlighet, som vannet dekker havbunnen." De arbeider for tiden med å etablere en regenerativ landbruksopplæringsgård, og fortsetter å lede et nettverk av grensemisjonsteam på forskjellige steder i verden. Hvis du er interessert, så ta gjerne kontakt med dem for ytterligere informasjon. De vil gjerne høre fra deg! 

Powered by Cornerstone