Bli fast giver

Mye av kirkens virksomhet og misjonsarbeid bæres av ideelle gaver som gjør at menigheten kan utføre sitt oppdrag med å hjelpe mennesker på ulike måter. I menigheten praktiseres det å gi tiende og kollekter. 

Om du ønsker å være med å gi en gave til menigheten eller støtte arbeidet fast, kan du bruke kontonr: 3624 07 16938 eller Vipps #108407.

Å opprette avtalegiro er et godt alternativ til å sette opp faste trekk i nettbanken din. Ved å opprette Avtalegiro er du med på å forenkle administrasjonen til menigheten,
samt gjøre det økonomiske overblikket mer forutsigbart.

 

 

Powered by Cornerstone